Pelgrimstocht op Tweede Paasdag

 In het kader van Martinikerk 600 jaar organiseren we op Tweede Paasdag een pelgrimstocht.

 Al 1000 jaar lopen pelgrims naar Santiago de Compostella in Noord-Spanje om het graf van de apostel Jacobus te bezoeken. In het begin ging het om boetedoening, nu lopen mensen omdat ze dat graag willen. Ze dragen een Jacobschelp als teken dat ze pelgrim zijn, de schelp is ook het routeteken.
Vaak hebben de pelgrims een steen bij zich, die staat symbool voor iets dat ze in hun leven meedragen, dat kan iets verdrietigs of zwaars zijn, maar ook iets heel fijns of vrolijks.

Op onze tocht nemen we ook een steen mee, iedereen mag daar iets op schrijven wat voor hem of haar belangrijk is. In de Martinikerk leggen we alle stenen op een schaal, we mogen onze zorgen en onze blijdschap voor God neerleggen. 

We volgen de route van het Jabikspaad, maar ook het verhaal van de Emmaüsgangers kan een uitgangspunt zijn voor deze tocht: wie loopt er
misschien zomaar naast je? 

Ook krijg je een pelgrimspas mee voor onderweg. Bij de start, onderweg en bij het eindpunt wordt daar een stempel op gezet. Vroeger kregen pelgrims van de kerk een geloofsbrief mee, daarmee konden ze onderweg bij kloosters en verzorgplekken aankloppen voor een bed of verzorging. Jullie worden onderweg ook verzorgd, in Ried staan koffie, thee en limonade klaar en ook is hier een wc voor de hoge nood. 
De sliert van pelgrims groeit dus onderweg en komt uiteindelijk uit in de Martinikerk, waar we afsluiten met een koffie en thee en een korte vesper. 

Deelnemers kunnen kiezen uit drie startplekken:

13.00 – 13.15 uur        St. Jacobiparochie (15 kilometer naar Franeker) of
14.30 – 14.45 uur        Ried (7 kilometer naar Franeker) of 
15.45 – 16.00 uur        Schalsum (3 kilometer naar Franeker)

NB: Iedereen moet zelf het vervoer naar de startplek regelen.

Opgeven kan tot en met 13 april bij:
Jan en Roaske Doevendans via 0517-395521 of j.doevendans@hetnet.nl
Maaike van Dijk via 06-55108608 of maaikevdijk@hotmail.com