19 juni 2022 15:30 Gregoriaans koor

Terug in de tijd met Gregoriaans koor

Op zondagmiddag 19 juni klinkt het even in de kerk alsof het 600 jaar geleden is. Dan geeft het Gregoriaans Koor Utrecht een concert in de jubilerende Martinikerk.

De Reformatie van de zestiende eeuw heeft diep ingegrepen in allerlei aspecten van het kerkelijk leven. Een grote vernieuwing was dat het lied aan de gemeente werd gegeven, om samen te zingen. Voor die tijd – en voor Franeker was dat voor 1580 – waren het de geestelijken die zongen, al of niet bijgestaan door een koor. Dan kun je denken aan ds. Sytze Ypma, die vaak bij het herdenken van een overleden gemeentelid in z’n eentje zingt: “Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven of sterven voor God onze Heer. Aan hem behoren wij toe.” Deze Bijbeltekst zingt hij in het Nederlands (of soms in het Fries). En de melodie lijkt wel wat gregoriaans: hij is zo gemaakt dat je hem door de hele kerk heen kunt horen. Toegegeven, de geluidstechniek helpt hem daar nu bij. Voor de Reformatie was dat anders: alles werd in het Latijn gezongen op een melodie die heel ver kon dragen. De zang houdt een beetje het midden tussen opzeggen en zingen. Bovendien is de zang altijd eenstemmig. Helemaal met de gregoriaanse muziek heeft de Reformatie trouwens niet gebroken. Zij klinkt nog door in de melodiën van bijvoorbeeld onze psalm 80 en 141.

Zingen voor Sint Maarten

Het Gregoriaans Koor Utrecht geldt als een van de beste in zijn soort in Nederland en treedt op in binnen- en buitenland. Ook verleent het steun bij bijzondere diensten zoals in de Lijdensweek. Het koor zal voor ons een breed palet aan liederen laten horen. Daaronder in samenzang Lied 516 uit het Liedboek. Bijzondere is dat het koor een aantal liederen zingt ter ere van Sint Maarten. Dat is niet toevallig. Toen Willibrord in 690 voet aan wal zette in Utrecht (dat toen nog Fries gebied was) organiseerde hij zijn zendingsactiviteiten vanuit een kerkje dat aan Sint Maarten gewijd was. Vandaar dat er zoveel vroege kerken in het Utrechtse bisdom aan Sint Maarten zijn gewijd. In Fryslân alleen al meer dan dertig. Nu wil het geval dat er rond het jaar 900 een bisschop was in Utrecht, Radboud geheten (en ja, verre familie van koning Radboud/Redbad). Hij heeft een aantal liederen gecomponeerd en opgedragen aan Sint Maarten. Mooier kan het haast niet voor onze jubilerende Martinikerk!

Namens de jubileumcommissie

Rolf Bremmer

19 juni 2022 om 15.30, Martinikerk: Utrechts Gregoriaans Koor o.l.v. Anthony Zielhorst (gregoriaanskoorutrecht.nl) Het concert is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Stichting Familie Wetterauw

Het concert is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Stichting Familie Wetterauw Franeker.

U kunt HIER uw reservering plaatsen.